Over ons

Livinplan is een onderneming die zich bezig houdt met het algemeen welzijn van mensen.

De diensten die worden geleverd zijn counseling / trainingen / seminars /
interim-directie voor scholen / projectmanagement en productontwikkeling.
Uit deze bundel van activiteiten is ons laatste product "Mijn Leven in Balans" ontstaan.

"Mijn Leven in Balans" dat zich vooral richt op het ontdekken van de eigen mogelijkheden in en voor het leven zelf, is een joint venture van
Vincent van Dam en Luc Franckaert.

Vincent van Dam is een ervaren interim directeur, counselor, trainer en projectleider met ruime ervaring in basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Vincent van Dam heeft ervaring met het leraarschap en het onderwijs van binnenuit.

Hij geeft regelmatig seminars en trainingen over persoonlijke groei en ontwikkeling voor volwassenen. Hij kan opereren in complexe organisaties waarin verschillende belangen behartigd moeten worden en is tevens in staat om in crisissituaties adequaat te handelen.

Luc Franckaert is een visionair mens, een verkenner van mogelijkheden, geschoold op mediaal en monumentaal niveau, denkt hij vooral conceptueel na hoe wij mensen, deze wereld kunnen omvormen tot een paradijs, waarin bewustzijn hoog in het vaandel geschreven kan en mag worden.

Het doel van "Mijn Leven in Balans" is je te helpen je eigen kracht te vinden, meer balans in je leven te realiseren en meer flow. Hoe ga je werkelijk doen waar je diep van binnen naar verlangt? Wat wil je in essentie? Wat vervult je?
Hoe sterk is de beschermer in jou en hoe kan je deze voor je laten werken?
Dit zijn vragen die aan bod komen in dit product.

Uit deze joint venture zullen meerdere levensproducten gaan ontstaan die een positieve bijdrage zullen leveren voor het algemeen welzijn en bewustzijn van de mens.

Livinplan is in staat om op maat gesneden producten zoals "Mijn Leven in Balans" te creëren voor organisaties en bedrijven.

Indien gewenst houden wij je op de hoogte van deze ontwikkelingen in onze onderneming en de producten die wij creëren.

Indien je persoonlijke hulp of advies wenst, kun je contact met ons opnemen.

Als je blijft denken wat je denkt, blijf je doen wat je doet
en blijf je creëren wat je altijd al hebt gecreëerd.

Jouw verlangen, werkelijkheid te laten worden is ons hoofdthema. Het gaat niet om oppervlakkige verlangens maar dat waar je 100% voor door het vuur gaat. Je diepste drijfveer. Daar waar je in essentie naar verlangt.

Counseling is een mogelijkheid jouw diepste verlangens tot instrument te maken van je persoonlijke groei.

 

Vriendelijke groeten,
Vincent van Dam & Luc Franckaert

Neem contact met ons op

Extra info betreft Personal Counseling en Coaching.

Onze producten hebben als doel uw algehele welzijn te stimuleren. Onze producten kunnen echter nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Onze producten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen van psychiaters, psychologen of andere professionele hulpverleners.

Voor de begeleiding via counseling en coaching geldt dat wij al onze kennis en ervaring aanwenden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de counseling of coaching. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gesprekken die door ons zijn gevoerd of de producten die door ons zijn gemaakt.

Een counselor kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Adviezen uit de sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een gesprek. Het wil overigens niet zeggen dat wij in zo'n geval niets voor u kunnen betekenen maar in de meeste gevallen dan met medeweten/ toestemming/ in overleg met uw behandeld arts/specialist of huisarts.

Alleen met uw toestemming zullen wij derden informeren over het verloop van de sessies. Indien wij informatie over u willen opvragen bij anderen, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen wij ook altijd eerst uw toestemming.

U vrijwaart ons tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u met ons heeft gehad.

 

Vriendelijke groeten,
Vincent van Dam & Luc Franckaert